παρεμβολή

παρεμβολή
(Μαθημ.). Με αφορμή διάφορα προβλήματα των εφαρμογών (πειραματικές επιστήμες, στατιστική) τίθεται πολλές φορές το εξής (μαθηματικό) πρόβλημα: ζητείται μια συνάρτηση f μιας μεταβλητής x από το ότι για ν + 1 διαφορετικές μεταξύ τους τιμές x1, x2...., xν + 1 της χ η f παίρνει για τιμές της τις ψ1, ψ2, ..., ψν+1. Το πρόβλημα αυτό λέμε ότι είναι ένα πρόβλημα π. Αν περιορίσουμε την απαίτησή μας σχετικά με τη «φύση» της f και ζητήσουμε, ειδικότερα, ένα πολυώνυμο f ν-βαθμού με την προηγούμενη ιδιότητα (f(x1) = ψi διά i = 1, 2, ..., ν + 1) τότε αποδεικνύεται ότι το πρόβλημα έχει μία (και μόνο) λύση, το εξής πολυώνυμο: Το πολυώνυμο f ονομάζεται το πολυώνυμο-λύση του προβλήματος π. που θέσαμε. Ο προηγούμενος τύπος είναι γνωστός ως τύπος παρεμβολής του Λαγκράνζ. Ένα ανάλογο, γενικότερο πρόβλημα π. μπορεί να τεθεί αν η συνάρτηση που ζητάμε είναι μια συνάρτηση περισσότερων από μία μεταβλητών. Σε ένα πρόβλημα π. πολλές φορές δεν ζητάμε πολυωνυμική λύση, αλλά μια λύση που προσεγγίζει την άγνωστη συνάρτηση όσο γίνεται πιο πολύ.
* * *
η, ΝΑ [παρεμβάλλω]
1. εισαγωγή ή τοποθέτηση προσώπου ή πράγματος ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα ή πράγματα
2. (αθλητ.) παλαιστικό τέχνασμα με το οποίο καταρρίπτεται ο ένας από τους δύο παλαιστές με την εμπλοκή τών ποδιών τού αντιπάλου του ανάμεσα στα πόδια του, τρικλοποδιά
νεοελλ.
1. παρέμβαση, επέμβαση, μεσολάβηση
2. παρεισαγωγή, προσθήκη
3. (ηλεκτρον.) ηλεκτρομαγνητικό φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στην λειτουργία ραδιοηλεκτρικών κυρίως συσκευών ή να αναμίξει ενοχλητικούς θορύβους στην έξοδο τού φωνητικού τους σήματος
4. μαθ. προσεγγιστική μέθοδος υπολογισμού αριθμητικών τιμών οι οποίες βρίσκονται μεταξύ γνωστών τιμών
5. (πυροβολ.) η κατάσταση κατά την οποία ο επίγειος στόχος έχει τελικά βρεθεί μεταξύ τών σημείων πτώσης τών βλημάτων δύο διαδοχικών βολών πυροβολικού
6. (ψυχολ.) η τάση κατά την οποία ο άνθρωπος μεταφέρει και αποδίδει στα πράγματα ψυχικές καταστάσεις και ενέργειες, τις οποίες ερμηνεύει κατ' αναλογίαν τών δικών του ψυχικών καταστάσεων και βουλητικών ενεργειών
νεοελλ.-μσν.
πληθ. οι (αἱ) παρεμβολές(-αί)
προσθήκες ή μεταβολές τις οποίες είχαν επιφέρει οι συντάκτες τού Πανδέκτη τού Ιουστινιανού
αρχ.
1. παράταξη στρατού σε γραμμή μάχης
2. στρατιωτική τακτική εισαγωγής ανδρών στις τάξεις τού στρατεύματος
3. ομάδα στρατιωτών
4. στρατοπέδευση
5. στρατιωτικό κατάλυμα, στρατώνας
6. παράπηγμα
7. παρεξειρεσία*.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • παρεμβολῇ — παρεμβολή insertion fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρεμβολή — insertion fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρεμβολή — η προσθήκη, εμφάνιση, παρουσία μεταξύ δύο πραγμάτων: Η παρεμβολή παρασίτων στα μέσα επικοινωνίας είναι πράξη αξιόποινη …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • γραμμική παρεμβολή — Μέθοδος προσέγγισης μιας πραγματικής συνάρτησης f(x) με ένα πολυώνυμο (πολυώνυμο παρεμβολής). Αν θεωρήσουμε δύο διαφορετικούς πραγματικούς αριθμούς χ0, χ1 και υποθέσουμε ότι η f(χ) είναι ορισμένη σε αυτά τα σημεία, τότε το πολυώνυμο Ρ(χ) που… …   Dictionary of Greek

  • παρεμβολῆι — παρεμβολῇ , παρεμβολή insertion fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρεμβολαῖς — παρεμβολή insertion fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρεμβολαί — παρεμβολή insertion fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρεμβολῆς — παρεμβολή insertion fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρεμβολήν — παρεμβολή insertion fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • παρεμβολῶν — παρεμβολή insertion fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”